SKOPSKI LEGURI - FERROALLOYS PRODUCTION

Работна средба на претставниците од Скопски Легури со делегациjа од солунското пристаниште

 

На 11.12.2013 Генералниот директор на Скопски Легури Денис Корнијенко ја прими во фабриката делагацијата на топ менаџментот на Солунско пристаниште на чело со Генералниот директор Астериос Брозос.


На средбата беа разгледани аспектите од тековната соработка на компаниите како и плановите и перспективите за развој на двете претпријатија Скопски Легури и Тесалоники Порт во краткорочна и среднорочна перспектива.


Исто така за преставниците на пристаништето беше организирана и посета на производствените капацитети на Скопски Легури по целата технолошка линија од прием на суровини до плац на готов производ.


Како заклучок од средбата раководствата на двете компании го истакнаа високото ниво на кооперативност и ги одредија понатамошните активности во однос на проширувањето на областите на сооработка во иднина.

LME Official Prices (US$/tonne) for

NICKEL
 CASH BUYER  
 CASH SELLER &  SETTLEMENT   
 3-MONTHS BUYER  

LME Official Opening Stock
(in tonnes)

NICKEL
 

Contact Information

Skopski Leguri DOOEL
Address:
16 Makedonska Brigada № 18,
1000 Skopje, R. Macedonia

Tel: +389 (2) 2603 406
Fax: +389 (2) 2603 400

E-mail: kontakt@skopskileguri.com